A rational Krylov method for model order reduction
Preprint, 1998

Författare

Daniel Skoogh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University