A rational Krylov method for model order reduction
Preprint, 1998

Författare

Daniel Skoogh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06