Spectral multipliers for the Ornstein-Uhlenbeck semigroup
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

J. García-Guerva

Giancarlo Mauceri

Peter Sjögren

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

José Luis Torrea

J. d'Analyse Math.

Vol. 78 281-305

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07