The Eair option in an elemental model as adaptation of an index to another index
Preprint, 1998

Författare

Harald Bergström

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06