Extremes and upcrossing intensities for P-differentiable stationary processes
Preprint, 1998

Författare

Patrik Albin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07