Extremes and upcrossing intensities for P-differentiable stationary processes
Preprint, 1998

Författare

Patrik Albin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University