Reducing non-stationary random fields to stationarity and isotropy using a space deformation
Preprint, 1998

Författare

Olivier Perrin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Rachid Senoussi

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06