Reducing non-stationary random fields to stationarity and isotropy using a space deformation
Preprint, 1998

Författare

Olivier Perrin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Rachid Senoussi

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University