Functional convergence in distribution of quadratic variations for a large class of Gaussian processes: application to a time deformation model
Preprint, 1998

Författare

Olivier Perrin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University