Limit theory for the sample autocorrelations and extremes of a GARCH (1,1) process
Preprint, 1998

Författare

Thomas Mikosch

Catalin Starica

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07