Model-Based Localization of a Three-Dimensional Object from Images
Preprint, 2006

Författare

Hanna Martinsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08