Optimal Search in Finite Element Triangulations Using Binary Trees
Preprint, 2006

Författare

Erik D. Svensson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:21

Mer information

Skapat

2017-10-07