Weighted Integral Formulas on Manifolds
Preprint, 2006

Författare

Elin Götmark

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2006:29

Mer information

Skapat

2017-10-07