Airbag Folding Based on Origami Mathematics
Preprint, 2006

Författare

Christoffer Cromvik

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Kenneth Eriksson

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08