Are biseparable extensions Frobenius?
Preprint, 2001

Författare

Stefaan Caenepeel

Lars Kadison

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06