Property beta_epsilon for Toeplitz Operators with H^infinty-Symbol
Preprint, 2001

Författare

Sebastian Sandberg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06