Two-Locus affected sib-pair identity by descent probabilities
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Olof Bengtsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2001:8

Mer information

Skapat

2017-10-06