An approach to Hopf algebras via Frobenius coordinates II
Preprint, 2001

Författare

Lars Kadison

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06