An elementary construction of Brownian motion
Preprint, 2001

Författare

Patrik Albin

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University