A Richardson Leja Lanczos algorithm to compute interior eigenvalues of very large matrices
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Sonia Gupta

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07