Energy in terms of spherical harmonics
Preprint, 2001

Författare

Kathryn E Hare

Maria Roginskaya

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07