Convergence of streamline diffusion methods for the Vlaslov-Poisson-Fokker-Planck system
Preprint, 2001

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Piotr Kowalczyk

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07