Multi-adaptive Galerkin methods for ODEs
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Anders Logg

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2001:26

Mer information

Skapat

2017-10-06