Semistable K3-surfaces with icosahedral symmetry
Preprint, 2001

Författare

Jan Stevens

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07