On parallel solution of linear elasticity problems. Part III: Higher order finite elements
Preprint, 2001

Författare

Ivar Gustafsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06