Asset-Liability Management via Stochastic Programming for a Swedish Life Insurance Company
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Fredrik Altenstedt

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2001:42

Mer information

Skapat

2017-10-06