A semiparametric estimator of the mean of heavy-tailed distributions
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Joachim Johansson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-08