Estimating fatigue limits and inclusion sizes using staircase tests and finite lives
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Sara Lorén

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2001:50

Mer information

Skapat

2017-10-07