Random patterns of non-overlapping convex grains
Preprint, 2001

Författare

Marianne Månsson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06