On the approximation of the solution of the Schrödinger equation by superpositions of stationary solutions
Preprint, 2001

Författare

Johannes Brasche

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06