On the maximal rate of decay of solutions to nonlinear Klein-Gordon equations
Preprint, 2001

Författare

Philip Brenner

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06