On time-dependent and stationary solutions to the linear Boltzmann equation
Preprint, 2001

Författare

Rolf Pettersson

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06