Dual bialgebroids for depth two ring extensions
Preprint, 2001

Författare

Lars Kadison

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Kornél Szlachányi

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06