Branching coefficients of holomorphic representations and Segal-Bargmann transform
Preprint, 2001

Författare

Genkai Zhang

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07