t-good and t-proper linear error correcting codes
Preprint, 2001

Författare

Rossitza Dodunekova

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

S. M. Dodunekov

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-07