On the decay of local energy of solutions to nonlinear Klein-Gordon equations
Preprint, 2001

Författare

Philip Brenner

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06