Warping two-dimensional electrophoresis gel images to correct for geometric distortions of the spot pattern
Preprint, 2001

Författare

John Gustafsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Anders Blomberg

Göteborgs universitet

Mats Rudemo

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University

Mer information

Skapat

2017-10-06