Partially ordered generalized patterns
Preprint, 2001

Författare

Sergey Kitaev

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Diskret matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University