Contributions to Statistical Analysis of Gene Expression Data
Preprint, 2005

Författare

Anders Sjögren

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:13

Mer information

Skapat

2017-10-07