Dynamic dependence modelling in credit risk
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Alexander Herbertsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:11

Mer information

Skapat

2017-10-08