Modelling and Simulation of Thin Films with Application to Lubrication of Bearing Components
Preprint, 2005

Författare

Leonid Gershuni

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:06

Mer information

Skapat

2017-10-07