Regularizations of Products of Residue and Principal Value Currents
Preprint, 2005

Författare

Håkan Samuelsson Kalm

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:29

Mer information

Skapat

2017-10-07