Searching in a Small World
Preprint, 2005

Författare

Oskar Sandberg

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2005:52

Mer information

Skapat

2017-10-07