Utvärdering av ErgoSAM. Handbok. Utförd vid vid Volvo Personvagnar AB i samarbete med Arbetslivsinstitutet Väst, Göteborg, Sverige.
Artikel i övrig tidskrift, 2001

Sammanfattning ErgoSAM är en produktionsteknisk metod avsedd att användas av tekniker med viss belastningsergonomisk kompetens. Metoden är baserad på systemet Sekvensbaserad Aktivitets- och Metodanalys, SAM och har utökats med information om arbetsområde (zon) och vikt på hanterade föremål. Syftet med ErgoSAM är att få en första indikation på den fysiska belastningsnivån för ett arbete, inte att få en detaljerad och fullständig belastningsergonomisk analys. Metoden är speciellt tänkt att användas i en utvecklings- eller förändringsfas av en arbetsplats, där själva arbetsplatsen ännu inte existerar fysiskt, för att tidigt upptäcka eventuella brister i arbetsplatsutformningen som medför höga fysiska belastningsnivåer för de som skall utföra arbetet. Metoden är utformad som ett Excel-program. ErgoSAM har utvecklats vid Lindholmen Utveckling AB i samarbete med Volvo Cars, Torslanda, och ITT Flygt AB. Två utvärderingar har tidigare genomförts av ErgoSAM, vilka har visat att metoden överensstämmer väl med resultat från andra ergonomiska metoder. Dock fanns behov av ytterligare en utvärdering innan en vidare användning medges vid olika företag. Denna rapport beskriver resultatet av denna tredje utvärdering. Utvärderingen genomfördes för fem arbetsuppgifter (så kallade balanser) vid Volvo Cars monteringsfabrik i Torslanda. Totalt analyserades 28199 TMU (17,4 min). De fem balanserna representerar både fysiskt lättare och tyngre arbetsuppgifter. För respektive balans gjordes analyser med ErgoSAM av en erfaren produktionstekniker. Dessutom gjordes belastningsergonomiska analyser för de fem balanserna enligt Volvo Cars ergonomiska kravspecifikation (koncernstandard). De ergonomiska analyserna utfördes, för varje SAM aktivitet, av en erfaren ergonom vid Celero Support AB. Resultaten visar att ErgoSAM är en bra metod, med vilken man enkelt kan analysera en arbetsplats för att bedöma den fysiska arbetsbelastningen. Metoden tar inte hänsyn till alla belastningsergonomiska parametrar, men ger en ganska bra bild av belastningen för ett analyserat arbete. De belastningsergonomiska analyserna visade generellt en något högre arbetsbelastning jämfört med ErgoSAM. Den viktigaste förklaringen till detta är att 28 ergonomiparametrar används i bedömningen med Volvos belastningsergonomiska kravspecifikation jämfört med tre parametrar i ErgoSAM. Detta innebär en större noggrannhet vid bedömning med användning av Volvos kravspecifikation. ErgoSAM i dess nuvarande utformning tar ej hänsyn till: • arbetsställning och arbetsrörelser för nacke, armbågsleder, hand- och fingerleder, höftleder, knäleder, fotleder och i vissa fall axeln och ryggen • typ av handgrepp (över/underhandsgrepp respektive enhands-/tvåhandsgrepp) och greppbarhet • den belastningsökning som uppstår vid statiskt arbete • Volvos belastningsergonomiska kravspecifikation för tex. clips och handmaskiner. En fördel med metoden är det diagram som skapas som resultat av en analys, vilket gör att det är enkelt för andra att ta del av analysen, även för personer som inte behärskar SAM eller ergonomi. Med de resultatnivåer som fås (kubvärden) är det lätt att dela in i belastningsnivåerna i tre områden, Grönt - OK, Gult - Acceptabelt, Rött - Dåligt. ErgoSAM kan därför användas i förändringsprojekt för att åstadkomma en ökad förståelse bland montörer/operatörer och andra som påverkas av en arbetsplatsförändring. I rapporten ges förslag till vidare utveckling av ErgoSAM samt rekommendationer för fortsatt användning av ErgoSAM generellt och specifikt inom Volvo Cars.

Volvo Cars

SAM

ergonomianalys

produktionsteknik

ErgoSAM

Författare

Joakim Amprazis

Marita Christmansson

Ann-Christine Falck

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

1-43 samt bilaga 1-3-

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06