Variance models for microarray data
Preprint, 2002

Författare

Mats Rudemo

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Tatsiana Lobovkina

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Petter Mostad

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Stefan J. Scheidl

Sven Nilsson

Per Lindahl

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:06

Mer information

Skapat

2017-10-07