A compartmental model for kinetics of Apolipoprotein B-100 and Triglycerides in VLDL_1 and VLDL_2 in normolipidemic subjects
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Martin Adiels

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:11

Mer information

Skapat

2017-10-07