Tree inluence on understory vegetation: an edge correction and a conditional model
Preprint, 2002

Författare

Sharon Kühlmann-Berenzon

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:12

Mer information

Skapat

2017-10-06