Optimized elliptic curve cryptography and efficient elliptic curve parameter generation
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Greger Cronquist

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:13

Mer information

Skapat

2017-10-07