A preliminary comparison between a multigrid method and a preconditioned conjugate gradient metod
Preprint, 2002

Författare

Ivar Gustafsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:14

Mer information

Skapat

2017-10-06