On singular perturbations of order s,s \leq 2 of the free dynamics: existence and completeness of the wave operators
Preprint, 2002

Författare

Johannes Brasche

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematisk analys

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:16

Mer information

Skapat

2017-10-06