"Paper by R. Heath-Brown: ``The density of rational points on curves and surfaces"""
Preprint, 2002

Författare

Niklas Broberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:18

Mer information

Skapat

2017-10-06