The duals of the MMD codes are proper for error detection
Preprint, 2002

Författare

Rossitza Dodunekova

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:20

Mer information

Skapat

2017-10-06