Adaptive hybrid FEM/FDM methods for inverse scattering problems
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Larisa Beilina

Chalmers, Institutionen för beräkningsmatematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2002:21

Mer information

Skapat

2017-10-08